JOHN EASTHAM. BOXquexo

 

 A través de un proceso de reciclaxe de caixas de cartón, John Eastham foi construindo ao longo da última época, unha gran seleción de bosquexos, a veces inspirados por un mundo onírico, a veces pola sua propia realidade., 

 

BOXquexo, como xogo de palabras, fai por tanto referencia a eses bosquexos en soporte de cartón.

 

John Eastham, de nacionalidade inglesa, leva xa moitos anos afincados en Santiago de Compostela, sendo xa un referente no mundo das artes plásticas galegas.