DO 1 AO 29 DE XUÑO

AMPLIADA  ATA O 27 DE XULLO EN LIBRARÍA OS MUNDOS DE CARLOTA

ANGELI RIVERA - COMPOS KITCHENS

 

 

Desde fai tempo intento expresar emocións e sensacións a través da representación de espazos, noutras ocasións centreime en tellados da zona vella, en xardíns, en casas dos meus amigos...

Agora interésame expresarme a través das cociñas, eses lugares alquímicos...

Son exactamente as cociñas das miñas amigas e amigos que viven en Santiago, mayoritariamente na zona vella, porque me gusta o xogo de extraer algunha das súas calidades (xenerosidade, diversión, luminosidade, harmonía, delicadeza...) e potenciala.

Representar as cociñas da xente que coñezo resúltame fascinante porque é coma se estivese facendo unha especie de retrato, non dun xeito científico senón a modo de xogo, e algo das persoas que habitan nestes laboratorios aflora.

Predominan as cociñas da zona vella de Santiago porque adoitan ter máis mollo, máis sustancia e non son tan cuadriculadas como as cociñas das casas de agora. Por exemplo, atopamos algunhas

demasiado grandes, outras con diferentes alturas, outras con moitas fiestras, outras con divisións raras ou varias ampliacións... Non son imaxes de cociñas ben colocaditas e limpiñas, listas para unha foto, destas hai moitas, senón de cociñas nas que se respira algo máis profundo, algo que poida conectarnos cunha parte de nós mesmos...

Son acrílicos e óleos cun estilo artístico que varía entre o expresionismo, o fauvismo e o impresionismo, cun nexo común que as une: a cor. A cor é o denominador común porque parece ser que nos meus cadros as cores aparecen máis fortes, máis saturados do que son en realidade, ou iso é o que me di a xente.