XABIER LIZ -Fetiches

 

O contacto da madeira ao percorrela coas mans, a sensación de apreixar terra; os elementos naturais que nos recordan o mundo ó que pertencemos prodúcenme a necesidade de transformalos e lanzar o seu compoñente matérico sobre lenzos en branco. Dotar da terceira dimensión aos meus cadros permite falar das emocións, todas elas partes abstractas e constantes da vida das persoas, e facelas concretas e tanxibles.

 

Cada decisión tomada percíbese cunha intencionalidade non arbitraria, aínda aquelas que son gobernadas polo subconsciente. Esa mesma intencionalidade guía as miñas mans no proceso de construcción da miña obra. A abstracción matérica acolle o simbolismo da decisión sobre a casualidade, da responsabilidade dos actos obre o azar.

 

Sempre me chamou a atención a creación anónima de artes utilitarias e catárticas como as xurdidas no continente africano, onde as crenzas e os actos fusionáronse en obxectos que condensan o mundo das ideas nunha certeza fermosa e inquedante ao tempo. Así, Fetiches emprega parte desa enerxía antiga empregando vellas e novas técnicas desde una ollada contemporánea.

 

En toda arte permanece o elemento abstracto, o das emocións que acolle ou produce. Da observación grosa a detallada, un xeito de estar no mundo.